LOGO

Tên sản phẩm: Logo

MSP: Logo

Nhà sản xuất: Siemens

LOGO 24 - 230 DM8

Chi tiết sản phẩm

LOGO! 12/24RC, 6ED1052-1MD00-0BA6
LOGIC MOD.,DISPL.
PU/I/O: 12/24V DC/RELAY,
8 DI (4AI)/4 DO; MEM 200 BLOCKS
EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES
LOGO! 24RC,      6ED1052-1HB00-0BA6
LOGIC MODULE,DISPLAY
PU/I/O: 24V UC/24V UC/RELAY,
8 DI/4 DO; MEM. 200 BLOCKS,
EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES
24V AC/DC
LOGO! 230RC,   6ED1052-1FB00-0BA6
LOGIC MODULE,DISPL.
PU/I/O: 115V/230V/RELAY,
8 DI/4 DO, MEM. 200 BLOCKS,
EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES
230V AC/DC

 

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329