PLC S7-1200

Tên sản phẩm: cpu 1212 c

MSP: cpu1212c

Nhà sản xuất: Siemens

PLC S7-1200 CPU 1212 C, COMPACT CPU, ONBOARD I/O: 8 DI; 6DO; 2 AI 0 - 10V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB

Chi tiết sản phẩm

PLC S7-1200 CPU 1212 C:

6ES7 212-1AE31-0XB0  CPU 1212C , DC/DC/DC, 8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI  0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 V DC,

6ES7 212-1HE31-0XB0 CPU 1212 C, DC/DC/RLY,  8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI  0 - 10V DC, POWER SUPPLY: AC 20.4 - 28.8 V DC,

6ES7 212-1BE31-0XB0 CPU 1212 C, AC/DC/RLY,  8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI  0 - 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 - 264 V AC

http://plcsiemens.vn -------------------------------------------------------------------------------------------- welcome to eyeteck

Mới: PLC S7-1500

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329