PLC S7-300

Tên sản phẩm: SIWAREX A

MSP: 7MH4 421-1AA01

Nhà sản xuất: Siemens

SIWAREX A là một hệ thống cân và định tỷ lệ có khả năng kiểm tra dùng cho những ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và xử lý nhanh

Chi tiết sản phẩm

SIWAREX A là một hệ thống cân và định tỷ lệ có khả năng kiểm tra dùng cho những ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và xử lý nhanh, bao gồm:

- Hệ thống đóng gói, cân đóng bao.

- Cân một thành phần

- Cân nhiều thành phần

- Có thể sử dụng trong khu vực dễ gây cháy nổ khi sử dụng thêm bộ cấp nguồn phòng nổ cho cảm biến

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329