PLC S7-300

Tên sản phẩm: SIWAREX M

MSP: 7MH4 553-1AA41

Nhà sản xuất: Siemens

SIWWAREX M là một hệ thống cân và định tỷ lệ trong các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao,

Chi tiết sản phẩm

SIWWAREX M là một hệ thống cân và định tỷ lệ trong các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao, bao gồm:

- Hệ thống đóng gói

- Cân phương tiện chuyên ch

- Cân một thành phần

- Cân nhiều thành phần

- Định tỷ l

- Có thể sử dụng trong khu vực dễ gây cháy nổi khi sử dụng thêm bộ cấp nguồn phòng nổ cho cảm biến

- Có thể sử dụng với các cảm biến trọng lượng khác

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329