Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Nhãn hiệu

Thẻ

Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 20 sản phẩm

Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM9200-0AD00-0AA0
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM4211-1BA00-3AA0
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM5412-6BA00-1EA2
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM5412-6CA00-1EA8
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM9300-0AE02-0AA0
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM9300-0AB01-0AA0
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM9300-0AM00-0AA0
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM9200-0AB00-0AA0
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM1020-0BA01-1DA0
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM3120-0BA01-1DA0
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM3120-1BA01-1EA0
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM3220-0BA01-1DA0
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM3220-1BA01-1EA0
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KM4212-0BA00-3AA0
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KT0110
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KT0120
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KT0307
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KT0308
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KT0310
Đồng hồ điện đa năng loại gắn mặt tủ 7KT0311