Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Nhãn hiệu

Thẻ

Hiển thị 1 - 24 trong tổng số 28 sản phẩm

Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2170-1AA24
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2190-1AA24
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2230-1AB35
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2255-1AB35
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2230-1AB45
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2255-1AB45
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2230-1AC35
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2255-1AC35
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2230-1AC45
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2255-1AC45
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2150-1AA04
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2170-1AA04
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2190-1AA04
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2120-1AA22
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2130-1AA22
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2150-1AA22
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2170-1AA22
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2190-1AA22
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2120-1AA24
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2130-1AA24
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2150-1AA24
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2120-1AA02
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2130-1AA02
Khởi động từ bán dẫn cho tải trở và tải cảm 3RF2150-1AA02