Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Hiển thị 1 - 24 trong tổng số 266 sản phẩm

Màn hình SIMATIC HMI Unified 6AV2123-3MB32-0AW0
Màn hình HMI tiêu chuẩn thế hệ thứ 2 6AV2143-6DB00-0AA0
Màn hình HMI tiêu chuẩn thế hệ thứ 2 6AV2143-6GB00-0AA0
Màn hình HMI tiêu chuẩn thế hệ thứ 2 6AV2143-6JB00-0AA0
Màn hình SIMATIC HMI Unified 6AV2123-3DB32-0AW0
Màn hình SIMATIC HMI Unified 6AV2123-3GB32-0AW0
Màn hình SIMATIC HMI Unified 6AV2123-3KB32-0AW0
Màn hình HMI tiêu chuẩn thế hệ thứ 2 6AV2123-2GA03-0AX0
Màn hình HMI tiêu chuẩn thế hệ thứ 2 6AV2123-2GB03-0AX0
Màn hình HMI tiêu chuẩn thế hệ thứ 2 6AV2123-2JB03-0AX0
Màn hình HMI tiêu chuẩn thế hệ thứ 2 6AV2123-2MA03-0AX0
Màn hình HMI tiêu chuẩn thế hệ thứ 2 6AV2123-2MB03-0AX0
Màn hình SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F 6AG1688-3AF37-2AX0
Màn hình SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F 6AG1688-3AY36-2AX0
Màn hình SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F 6AG1688-3EH47-2AX0
Màn hình SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F 6AG1688-3XY38-2AX0
Màn hình HMI tiêu chuẩn thế hệ thứ 2 6AV2123-2DB03-0AX0
Màn hình SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F 6AV3688-3EH47-0AX0
Màn hình SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F 6AV3688-3XY38-3AX0
Thành phần hệ thống cho màn hình di động 6AV2125-2AE03-0AX0
Thành phần hệ thống cho màn hình di động 6AV2125-2AE13-0AX0
Thành phần hệ thống cho màn hình di động 6AV2125-2AE23-0AX0
Máy khách web di động SIMATIC HMI IWP10F 6AV2145-6KM00-0AA0
Màn hình SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F 6AV2127-1AB00-0LX1