Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Nhãn hiệu

Thẻ

Hiển thị 1 - 24 trong tổng số 113 sản phẩm

Mô-đun I/O S7-1500 6AG1505-0RA00-7AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG1507-0RA00-7AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG1332-4BA00-7AA0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG1333-4BA00-7AA0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG1505-0KA00-7AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG2541-1AB00-4AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG2541-1AD00-4AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG2526-1BH00-1AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG2526-2BF00-1AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG2522-5HF00-1AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG2531-7KF00-4AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG2531-7NF10-4AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG2532-5HD00-4AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG2552-1AA00-4AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG1542-5DX10-7XE0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG1543-1AX00-2XE0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG1526-1BH00-2AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG1526-2BF00-2AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG2521-1BH00-4AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG2521-7EH00-4AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG2522-1BH01-4AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG2522-5EH00-4AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6GK7543-1MX00-0XE0
Mô-đun I/O S7-1500 6GK5774-1FX00-0AA0