Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Nhãn hiệu

Thẻ

Hiển thị 1 - 24 trong tổng số 53 sản phẩm

Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-0BD30-4XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-0BD30-5XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-3AD30-5XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-3BD30-5XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-1PH32-4XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-1PL32-2XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-1PL32-4XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-1QH32-2XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-1QH32-4XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1221-3AD30-5XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1221-3BD30-5XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1222-1AD30-5XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1222-1BD30-5XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1222-1HH32-2XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1222-1HH32-4XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1222-1XF32-2XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1222-1XF32-4XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-1BH32-2XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-1BH32-4XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-1BL32-2XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-1BL32-4XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1223-1PH32-2XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1221-1BF32-2XB0
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200 6AG1221-1BF32-4XB0