Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Nhãn hiệu

Thẻ

Hiển thị 1 - 13 trong tổng số 13 sản phẩm

Rơ-le thời gian 7PV1540-1AW30
Rơ-le thời gian 7PV1558-1AW30
Rơ-le thời gian 7PV1578-1BW30
Rơ-le thời gian 7PV1518-1AJ30
Rơ-le thời gian 7PV1518-1AN30
Rơ-le thời gian 7PV1538-1AW30
Rơ-le thời gian 7PV1513-1AP30
Rơ-le thời gian 7PV1518-1AW30
Rơ-le thời gian 7PV1511-1AP30
Rơ-le thời gian 7PV1512-1AQ30
Rơ-le thời gian 7PV1512-1AP30
Rơ-le thời gian 7PV1513-1AQ30
Rơ-le thời gian 7PV1508-1BW30