Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Nhãn hiệu

Thẻ

Hiển thị 1 - 12 trong tổng số 12 sản phẩm

Tủ điện dân dụng SIMBOX XL 8GB5036-1KM
Tủ điện dân dụng SIMBOX XL 8GB5048-1KM
Tủ điện dân dụng SIMBOX XL 8GB5012-0KM
Tủ điện dân dụng SIMBOX XL 8GB5024-0KM
Tủ điện dân dụng SIMBOX XL 8GB5036-0KM
Tủ điện dân dụng SIMBOX XL 8GB5048-0KM
Tủ điện dân dụng SIMBOX XL 8GB5001-5KM01
Tủ điện dân dụng SIMBOX XL 8GB5002-5KM01
Tủ điện dân dụng SIMBOX XL 8GB5003-5KM01
Tủ điện dân dụng SIMBOX XL 8GB5004-5KM01
Tủ điện dân dụng SIMBOX XL 8GB5012-1KM
Tủ điện dân dụng SIMBOX XL 8GB5024-1KM