Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

VND

Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5548-6HA04

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 570 A, 24 V AC/DC Thiết bị đầu cuối trục vít
129,044,000.00 ₫

Số lượng

Chia sẻ:
Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5548-6HA04

Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5548-6HA04

129,044,000.00 ₫