#332 Soft starter 3RW4056-6BB44

Tình trạng: Còn trong kho
17,000,000đ

3RW4056-6BB44

SIRIUS soft starter S6 162 A, 90 kW/400 V, 40 °C 200-460 V
AC, 230 V AC Screw terminals

 

1 sản phẩm có sẵn

3RW4056-6BB44

3RW4056-6BB44 2

3RW4056-6BB44 2

3RW4056-6BB44 3