#006 3RV1331-4FC10

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

3RV1331-4FC10

CIRCUIT-BREAKER N-RELEASE 520 A, SIZE S2 STARTER
PROTECTION, 50 KA SCREW CONNECTION STANDARD
BREAKING CAPACITY

7 sản phẩm có sẵn