#680 DM8 6ED1055-1FB00-0BA2

Tình trạng: Còn trong kho
968,000đ

6ED1055-1FB00-0BA2

LOGO! DM8 230R expansion module, PS/I/O: 230V/230V/relay, 2 MW, 4
DI/4 DO for LOGO! 8

 

10 sản phẩm có sẵn

6ED1055-1FB00-0BA2

6ED1055-1FB00-0BA2 1

6ED1055-1FB00-0BA2 2