#724 CPU 1214C 6ES7214-1BG40-0XB0

Tình trạng: Đặt trước
Liên hệ

6ES7214-1BG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O:
14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264
V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 100 KB

 

0 sản phẩm có sẵn

6ES7214-1BG40-0XB0

6ES7214-1BG40-0XB0 1

6ES7214-1BG40-0XB0 2