#806 Rectifier 6RA7031-6DV62-0-ZG94

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

6RA7031-6DV62-0-ZG94

SIMOREG DC Master rectifier, with microprocessor for four-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C input: 400 V 3AC, 104 A controllable: field rectifier D420/125 MREQ-GEG6V62 output: 420 V DC, 125 A output US rating: 420 V DC, 107 A field input 400 V output 325 V, 10 A

 

1 sản phẩm có sẵn

6RA7031-6DV62-0-ZG94

6RA7031-6DV62-0-ZG94