#820 SIMOVERT 6SE7022-6TP70-Z C43+G91+K80

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

6SE7022-6TP70-Z C43+G91+K80

SIMOVERT MASTERDRIVES MOTION CONTROL PERFORMANCE
2 CONVERTER COMPACT PLUS UNIT,
IP203AC 380V480V,50/60HZ,20.5A NOMINAL
POWER RATING: 7.5KW

1 sản phẩm có sẵn

6SE7022-6TP70-Z C43+G91+K80

6SE7022-6TP70-Z C43+G91+K80