Đầu nối Profibus - RS485

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

Dùng để nối các nút mạng PROFIBUS với giao diện RS 485 tới một đoạn mạng

- Các phiên bản cho tốc độ truyền từ 9.6 bit/s tới 12 Mbit/s

- Dễ dàng lắp đặt (Có thể tháo/lắp vào/ra khỏi ray DIN tiêu chuẩn)

- Có thể xác định rõ ràng lỗi của đầu cuối bus với đầu cuối bus 12M

- Có thể nối PG với đầu cuối bus riêng biệt và cáp nối PG không cần cài đặt thêm các nút mạng cho đầu cuối bus RS 485

Mã hiệu đặt hàng:

            - Đầu cuối Bus RS 485 cho PROFIBUS: Tốc độ truyền từ 9.6 Kbit/s tới 1500 Kbit/s với cáp nối dài 3m

Mã hiệu: 6GK1 500-0AB00

            -  Đầu cuối Bus RS 485 cho PROFIBUS: Lắp với giao diện PG và độ dài cáp nối 1.5mư

Mã hiệu: 6GK1 500-0DA00

           - Đầu cuối bus 12M PROFIBUS: Đầu cuối bus cho nối các nút mạng PROFIBUS, tốc độ truyền tối đa 12 Mbit/s với cáp nối 1.5 m

Mã hiệu: 6GK1 500-0AA10