LOGO 230RC

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

LOGO 230RC, 

MSP: 6ED1052-1FB00-0BA6

LOGO 230RC, 

MSP: 6ED1052-1FB00-0BA6

LOGIC MODULE,DISPL.
PU/I/O: 115V/230V/RELAY,
8 DI/4 DO, MEM. 200 BLOCKS,
EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES
230V AC/DC