LOGO 24RC

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

LOGO 24RC

MSP: 6ED1052-1HB00-0BA6

LOGO 24RC

MSP: 6ED1052-1HB00-0BA6

LOGIC MODULE,DISPLAY
PU/I/O: 24V UC/24V UC/RELAY,
8 DI/4 DO; MEM. 200 BLOCKS,
EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES
24V AC/DC