LOGO - Module mở rộng

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

LOGO - Module mở rộng

MSP: 6ED1055-1CB00-0BA0

LOGO - Module mở rộng

MSP: 6ED1055-1CB00-0BA0

 

Mô đun mở rộng dùng để kết nối với mô đun LOGO! cơ sở

- Có các đầu vào/ra số hoặc đầu vào tương tự

Mã hiệuvà thông số kỹ thuật

 

Mã hiệu

6ED1 055-1CB00-0BA0

6ED1 055-1HB00-0BA0

6ED1 055-1MB00-0BA1

6ED1 055-1FB00-0BA1

6ED1 055-1MA00-0BA0

6ED1 055-1MD00-0BA0

 

LOGO! DM824

LOGO! DM8 24R

LOGO!

DM812/24R

LOGO!

DM8 230R

LOGO!

AM2

LOGO!

AM2 PT100

Nguồn

24 VDC

24VAC/DC

12/24DC

115/240 AC/DC

12/24VDC

12/24VDC

Số đầu vào

4DI

4 DI

4 DI

4DI

2D DI

2xPT100 2  hoặc 3 dây

Số đầu ra

4 DO

Transistors

4 DO Rơle

4 DO Rơle

4 DO Rơle 

 

 

Dòng liên tục

0.3 A

5A (tải thuần trở)

3A(tải cảm)

5A (tải thuần trở)

3A(tải cảm)

5A(tải thuần trở)

3A(tải cảm)