LOGO - Module truyền thông

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

LOGO - Module truyền thông

MSP: 6KB1700-0BA00-0AA0

 

LOGO - Module truyền thông

MSP: 6KB1700-0BA00-0AA0

Mô đun mở rộng dùng để kết nối với LOGO! cơ sở

- Dùng để truyền thông giữa LOGO! Master và các phần tử dùng EIB thông qua mạng EIB

Mã hiệu và thông số kỹ thuật

 

Mã hiệu đặt hàng

6KB1 700-0BA00-0AA0

3RK11 400-0CE10-0AA2

 

CM EIB/KNX

CM AS-i

Nguồn cung cấp

24 VAC/DC

24 VDC

Số đầu vào

16

4

Số đầu ra tương tự

8

 

Số đầu ra số

12

4

Cấp bảo vệ

IP 20

IP 20