LOGO - Phiên bản cơ sở

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

LOGO - Phiên bản cơ sở

MSP: 6ED1052-1CC00-0BA5

LOGO - Phiên bản cơ sở

MSP: 6ED1052-1CC00-0BA5

 Phiên bản cơ sở tiết kiệm được không gian lắp đặt

- Có giao diện để ghép nối với mô đun mở rộng

Mã hiệu và thông số kỹ thuật

 

Mã hiệu

6ED1 052-1CC00-0BA5

6ED1 052-1MD00-0BA5

6ED1 052-1HB00-0BA5

6ED1 052-1FB00-0BA5

Thông số kỹ thuật

LOGO! 24

LOGO! 12/24RC

LOGO! 24RC

LOGO! 230RC

Nguồn cung cấp

24 VDC

12/24 VDC

24 VAC/DC

115/240 VAC/DC

Số đầu vào

8

8

8

8

Số đầu ra

4 Transistors

4 Rơle

4 Rơle

4 Rơle

Dòng liên tục

0.3 A

10A (Cho tải trở)

3A (cho tải cảm)

10A (cho tải trở)

3A (cho tải cảm)

10A(cho tải trở)

3A (cho tải cảm)

Tần số hoạt động

10 Hz

2Hz (cho tải trở)

0.5Hz (cho tải cảm)

2Hz (cho tải trở)

0.5Hz (cho tải cảm)

2Hz (cho tải trở)

0.5Hz (cho tải cảm)