http://plcsiemens.vn chỉ áp dụng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, chúng tôi chưa áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến.

1. Thanh toán bằng tiền mặt: Khách hàng thanh toán trực tiếp số tiền trên hóa đơn kèm theo kiện hàng cho nhân viên giao hàng.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản: Khách hàng chuyển khoản tổng số tiền đơn hàng được thông báo trên website https://plcsiemens.vn khi chọn mua đến tài khoản sau:

- Số tài khoản : 2601 000 128 0891

- Ngân hàng BIDV Mỹ Đình

- Chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN KY NGHE EYETECK

 

Trân trọng cảm ơn bạn đọc!