http://plcsiemens.vn chỉ áp dụng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, chúng tôi chưa áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến.

1. Thanh toán bằng tiền mặt: Khách hàng thanh toán trực tiếp số tiền trên hóa đơn kèm theo kiện hàng cho nhân viên giao hàng.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản: Khách hàng chuyển khoản tổng số tiền đơn hàng được thông báo trên website https://plcsiemens.vn khi chọn mua hoặc được xác nhận trực tiếp đến tài khoản sau:

Tài khoản doanh nghiệp:

- Số tài khoản : 2601 000 128 0891

- Ngân hàng BIDV Mỹ Đình

- Chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN KY NGHE EYETECK

Tài khoản cá nhân:

- Số tk: 19035021785031

- Ngân hàng Techcombank Nguyễn Cơ Thạch

- Chủ tk: BUI TRUNG THE

 

 

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!