Plc s7-1200 Cpu 1212C

Tình trạng: Hết hàng
4,290,000đ

PLC S7-1200 CPU 1212 C, COMPACT CPU, ONBOARD I/O: 8 DI; 6DO; 2 AI 0 - 10V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB

0 sản phẩm có sẵn

PLC S7-1200 CPU 1212 C, COMPACT CPU, ONBOARD I/O: 8 DI; 6DO; 2 AI 0 - 10V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB