Plc s7-1200 Cpu 1212C

Tình trạng: Còn trong kho
3,600,000đ

PLC S7-1200 CPU 1212 C, COMPACT CPU, ONBOARD I/O: 8 DI; 6DO; 2 AI 0 - 10V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB

PLC S7-1200 CPU 1212 C, COMPACT CPU, ONBOARD I/O: 8 DI; 6DO; 2 AI 0 - 10V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB