Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Nhãn hiệu

Thẻ

Hiển thị 1 - 13 trong tổng số 13 sản phẩm

Các module đặc biệt S7-1200 6ES7274-1XK30-0XA0
Các module đặc biệt S7-1200 6AG1278-4BD32-4XB0
Các module đặc biệt S7-1200 6AT8007-1AA10-0AA0
Các module đặc biệt S7-1200 6AT8007-1AA30-0AA0
Các module đặc biệt S7-1200 6ES7297-0AX30-0XA0
Các module đặc biệt S7-1200 7MH4960-2AA01
Các module đặc biệt S7-1200 7MH4960-4AA01
Các module đặc biệt S7-1200 7MH4960-6AA01
Các module đặc biệt S7-1200 6ES7274-1XA30-0XA0
Các module đặc biệt S7-1200 6ES7274-1XF30-0XA0
Các module đặc biệt S7-1200 6ES7274-1XH30-0XA0
Các module đặc biệt S7-1200 6ES7278-4BD32-0XB0
Các module đặc biệt S7-1200 6AG1278-4BD32-2XB0