Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Nhãn hiệu

Thẻ

Hiển thị 1 - 8 trong tổng số 8 sản phẩm

Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1482-6AF36
Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1483-6AP36
Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1485-6AP36
Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1486-6AP36
Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1487-6AP36
Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1481-6AP36
Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1482-6AP36
Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1481-6AF36