Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Nhãn hiệu

Thẻ

Hiển thị 1 - 24 trong tổng số 190 sản phẩm

Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1124-1QC02-4AX1
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1124-0XC02-4AX1
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1124-1GC01-4AX0
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1124-1JC01-4AX0
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1124-1MC01-4AX0
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1128-3MB06-4AX1
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1124-0GC01-4AX0
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1124-0JC01-4AX0
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1124-0MC01-4AX0
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1124-0QC02-4AX1
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1124-0UC02-4AX1
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1123-2JB03-2AX0
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1123-2MA03-2AX0
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1123-2MB03-2AX0
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1128-3GB06-4AX1
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1128-3KB06-4AX1
Mô-đun I/O S7-1500 6AG1505-0RA00-7AB0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG1507-0RA00-7AB0
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1647-0AH11-2AX1
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1123-2DB03-2AX0
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1123-2GA03-2AX0
Kiểm soát và giám sát người vận hành SIPLUS cho S7-1500 6AG1123-2GB03-2AX0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG1332-4BA00-7AA0
Mô-đun I/O S7-1500 6AG1333-4BA00-7AA0