Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Nhãn hiệu

Thẻ

Hiển thị 1 - 24 trong tổng số 32 sản phẩm

Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh 7KT1281-2SA01
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh 7KT1281-2SA02
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh 7KT1281-2SA03
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh 7KT1281-2CA00
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh US2:SEM3SCCT250
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh US2:SEM3SCCT400
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh US2:SEM3SCCT600
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh US2:SEM3SCCT800
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh US2:SEM3SCCT1200
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh 7KT1281-0AA00
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh 7KT1281-0AA10
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh 7KT1281-1AA00
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh 7KT1281-2SA00
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh US2:SEM3RACK15
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh US2:SEM3RACK21
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh US2:SEM3CAB12INCH
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh US2:SEM3CAB24INCH
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh US2:SEM3CAB36INCH
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh US2:SEM3SCCT50
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh US2:SEM3SCCT125
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh 7KT1242
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh 7KT1254
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh 7KT1255
Thiết bị giám sát điện năng loại đa kênh US2:SEM3BỘ ĐIỀU KHIỂN