Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Nhãn hiệu

Thẻ

Hiển thị 1 - 15 trong tổng số 15 sản phẩm

Truyền thông S7-1200 6GK7277-1AA10-0AA0
Truyền thông S7-1200 6GK7243-1BX30-0XE0
Truyền thông S7-1200 6GK7243-7KX30-0XE0
Truyền thông S7-1200 6GK7243-7SX30-0XE0
Truyền thông S7-1200 6GK7243-8RX30-0XE0
Truyền thông S7-1200 6GT2002-0LA00
Truyền thông S7-1200 6ES7241-1AH32-0XB0
Truyền thông S7-1200 6ES7241-1CH32-0XB0
Truyền thông S7-1200 6ES7241-1CH30-1XB0
Truyền thông S7-1200 6GK7242-5DX30-0XE0
Truyền thông S7-1200 3RK7243-2AA30-0XB0
Truyền thông S7-1200 6AG1243-2AA30-7XB0
Truyền thông S7-1200 3RK7271-1AA30-0AA0
Truyền thông S7-1200 6GK7243-5DX30-0XE0
Truyền thông S7-1200 6AG1277-1AA10-4AA0