Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

VND

Đã gửi tin nhắn

plcsiemens@vnog.com <br> <strong>++84888789688</strong>

plcsiemens@vnog.com
++84888789688

59 Tân Thới Nhất 11, Quận 12, Tp.HCM

59 Tân Thới Nhất 11, Quận 12, Tp.HCM

Find on social media

Find on social media