Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

VND
PLC S7-1200 6ES7212-1AF40-0XB0
PLC S7-1200 6ES7212-1HF40-0XB0
PLC S7-1200 6ES7214-1AF40-0XB0
PLC S7-1200 6ES7214-1HF40-0XB0
PLC S7-1200 6ES7215-1AF40-0XB0
PLC S7-1200 6ES7215-1HF40-0XB0
PLC S7-1200 6AG1214-1AF40-5XB0
PLC S7-1200 6AG1214-1HF40-5XB0
PLC S7-1200 6AG1215-1AF40-5XB0
PLC S7-1200 6AG1215-1AG40-5XB0
PLC S7-1200 6AG1215-1BG40-2XB0
PLC S7-1200 6AG1215-1BG40-4XB0
Khởi động mềm cơ bản 3RW5075-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5076-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5073-6TB14
Khởi động mềm cơ bản 3RW5074-6TB14
Khởi động mềm cơ bản 3RW5075-6TB14
Khởi động mềm cơ bản 3RW5076-6TB14
Khởi động mềm cơ bản 3RW5077-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5055-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5056-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5072-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5073-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5074-6TB04

Khởi động mềm 3RW50

Khởi động mềm cơ bản 3RW5075-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5076-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5073-6TB14
Khởi động mềm cơ bản 3RW5074-6TB14
Khởi động mềm cơ bản 3RW5075-6TB14
Khởi động mềm cơ bản 3RW5076-6TB14
Khởi động mềm cơ bản 3RW5077-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5055-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5056-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5072-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5073-6TB04
Khởi động mềm cơ bản 3RW5074-6TB04

Khởi động mềm 3RW52

Khởi động mềm 3RW5248-6TC04
Khởi động mềm 3RW5243-6TC04
Khởi động mềm 3RW5244-6TC04
Khởi động mềm 3RW5245-6TC04
Khởi động mềm 3RW5246-6TC04
Khởi động mềm 3RW5247-6TC04
Khởi động mềm 3RW5225-1TC04
Khởi động mềm 3RW5226-1TC04
Khởi động mềm 3RW5227-1TC04
Khởi động mềm 3RW5234-6TC04
Khởi động mềm 3RW5235-6TC04
Khởi động mềm 3RW5236-6TC04

Khởi động mềm 3RW55

Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5548-6HA04
Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5552-6HA04
Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5553-6HA04
Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5554-6HA04
Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5556-6HA04
Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5558-6HA04
Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5536-6HA04
Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5543-6HA04
Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5544-6HA04
Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5545-6HA04
Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5546-6HA04
Khởi động mềm hiệu suất cao 3RW5547-6HA04

Máy cắt không khí ACB

Máy cắt không khí ACB

  Máy cắt không khí ACB 3 cực 3WA1340-6AB32-0AA0
  Máy cắt không khí ACB 3 cực 3WA1350-6AB32-0AA0
  Máy cắt không khí ACB 3 cực 3WA1363-6AB31-0AA0
  Máy cắt không khí ACB 3 cực 3WA1350-5AB32-0AA0
  Máy cắt không khí ACB 3 cực 3WA1363-5AB31-0AA0
  Máy cắt không khí ACB 3 cực 3WA1340-6AB02-0AA0
  Máy cắt không khí ACB 3 cực 3WA1350-6AB02-0AA0
  Máy cắt không khí ACB 3 cực 3WA1363-6AB01-0AA0
  Máy cắt không khí ACB 3 cực 3WA1240-5AB31-0AA0
  Máy cắt không khí ACB 3 cực 3WA1340-5AB02-0AA0
  Máy cắt không khí ACB 3 cực 3WA1350-5AB02-0AA0
  Máy cắt không khí ACB 3 cực 3WA1363-5AB01-0AA0
  Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2463-8HL42-0AA0
  Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2040-8HL42-0AA0
  Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2063-8HL42-0AA0
  Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2010-8HL42-0AA0
  Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2116-8HL42-0AA0
  Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2225-8HL42-0AA0
  Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2340-8HL42-0AA0
  Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2010-6HL42-0AA0
  Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2116-6HL42-0AA0
  Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2225-6HL42-0AA0
  Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2340-6HL42-0AA0
  Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2463-6HL42-0AA0
  Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1482-6AF36
  Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1483-6AP36
  Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1485-6AP36
  Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1486-6AP36
  Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1487-6AP36
  Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1481-6AP36
  Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1482-6AP36
  Khởi động từ loại lớn loại 3 cực 3RT1481-6AF36
  Khởi động từ 3RT5075-6AB36
  Khởi động từ 3RT5076-6AB36
  Khởi động từ 3TF6833-1DB4
  Khởi động từ 3TF6933-1DB4