Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Nhãn hiệu

Thẻ

Hiển thị 1 - 24 trong tổng số 60 sản phẩm

Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1803-3BA00-7AA0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1803-4BA00-7AA0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1370-0AA01-7AA0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1365-0BA01-2AA0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1342-5DA03-7XE0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1343-1CX10-2XE0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1343-1EX30-7XE0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1343-1GX31-4XE0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1800-3BA00-7AA0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1800-4BA00-7AA0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1900-2AA01-4AA0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1340-1AH02-2AE0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1340-1CH02-2AE0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1341-1AH02-7AE0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1341-1CH02-7AE0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1336-4GE00-2AB0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1195-7KF00-2XA0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1321-7RD00-4AB0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1331-7RD00-2AB0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1331-7SF00-4AB0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1350-1AH03-2AE0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1350-2AH01-4AE0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1334-0KE00-7AB0
Mô-đun I/O SIPLUS S7-300 6AG1326-1BK02-2AB0