Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Truy cập cửa hàng

PLC Siemens được thiết kế cho các giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và tự động hoá quá trình

Bộ lập trình PLC Siemens là bộ điều khiển chính cho giải pháp tích hợp hệ thống trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp gia công 

PLC Siemens S71500 là bộ điều khiển lập trình được thiết kế cho các giải pháp tự động hóa tích hợp hệ thống với quy mô trung bình

VND

Bộ lọc giá

Giá:

Danh mục

Nhãn hiệu

Thẻ

Hiển thị 1 - 12 trong tổng số 12 sản phẩm

Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP4292-7
Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP5180-7CC
Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP5191-7CC
Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP5192-7CC
Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP5280-7CC
Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP5291-7CC
Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP5292-7CC
Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP4280-7
Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP4291-7
Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP4180-7
Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP4191-7
Cầu dao tự động MCB dòng định mức cao 5SP4192-7